breadcrumbs_revolution_theme


Warunki serwisu gwarancyjnego:

  • Serwis gwarancyjny prowadzony jest tylko wtedy, gdy istnieje poprawnie wypełniona karta gwarancyjna, w której wskazane są: model produktu, data sprzedaży, okres gwarancji, podpis sprzedawcy;
  • Gwarancja 1 rok, po serwisie gwarancyjnym produktu za odrębną opłatą, zgodnie z cennikiem za usługi serwisu;
  • Reklamacje dotyczące funkcjonalności okapu są uwzględniane, jeśli produkt jest w pełni wyposażony;
  • Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.


Producent nie ponosi zobowiązań gwarancyjnych i nie świadczy bezpłatnej obsługi produktu w następujących przypadkach:

  • Jeśli są ślady ingerencji z zewnątrz - próba naprawy siebie lub jej poszczególnych elementów;
  • W przypadku uszkodzenia związanego z wnikaniem ciał obcych, ciecz wewnątrz wentylatora;
  • W przypadku usterek powstałych w wyniku transportu, z wyjątkiem przypadków, gdy transport jest wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela serwisu;
  • W przypadku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe (deszcz, wiatr, błyskawice itp.), Pożar, czynniki domowe (wysoka wilgotność, zapylenie, agresywne środowisko itp.);
  • W przypadku awarii urządzenia z niedopasowaniem parametrów zasilania;


W przypadku wszystkich pytań pisz - info@shemax.ua